Byta försäkringsbolag?

Jag ser ofta inlägg i sociala medier där hästägare frågar andra hästägare om råd inför ett byte av försäkringsbolag. Man vill veta vad andra betalar i premie, om försäkringsbolaget är enkelt att ha att göra med och liknande.

Ibland ser jag andra som avråder från att byta försäkringsbolag och ibland skriver jag något om det själv. Eftersom anledningen till varför man ska vara försiktig med att byta försäkringsbolag inte är helt enkel att förklara tänkte jag att jag skulle skriva ett lite längre inlägg om det.

En försäkring har till syfte att sprida försäkringstagarens risker. Försäkringstagaren betalar en premie varje månad eller år för att känna sig säker på att kunna betala för sin älskade hästs veterinärvård när hästen skadas och är i behov av vård och för att kunna ha råd att köpa en ny häst när den nuvarande hästen måste få somna in.

Det är dock ingen välgörenhet som försäkringsbolagen ägnar sig åt utan en affärsverksamhet som ska gå med vinst. Försäkringsbolagen justerar alltså premierna och övriga villkor på ett sådant sätt att mesta möjliga vinst uppnås utan att kunderna blir alltför missnöjda och väljer ett annat bolag eller säger upp försäkringen.

Försäkringsbolagen försöker också vara konkurrenskraftiga och erbjuda kunden en paketering som fungerar så bra som möjligt, till ett så bra pris som möjligt, för den stora massan av kunder.

Försäkringsbolagen kan alltså inte ersätta vad som helst med hur mycket pengar som helst och det är där undantagen kommer in i bilden. Alla försäkringsbolag har begränsningar och undantag av olika slag och jag kan inte gå igenom alla försäkringsbolagens villkor här, men jag tänkte ta upp några exempel från Agria, Sveland och IF.

Undantag för vissa sjukdomar och skador i veterinärvårdsförsäkringen

Både Agria och Sveland har exempelvis begränsningar som i huvudsak innebär att osteochondros och benbroskfragment endast ersätts då hästen antingen varit försäkrad i det bolaget sedan den var 30 dagar eller varit försäkrad utan avbrott i minst två år (i Agrias fall måste hästen varit försäkrad just i Agria, vilket inte uttryckligen anges som ett krav hos Sveland) och inte visat symptom på eller konstaterats ha någon sådan sjukdom eller skada (hos Agria får symptom eller konstaterad skada inte funnits under de senaste 24 månaderna, medan jag uppfattar Svelands villkor som att sådan skada/sjukdom/symptom aldrig får ha funnits). Att teckna en försäkring hos Sveland eller Agria på en tidigare oförsäkrad häst, eller en häst som man vet har pålagringar eller en lös benbit är alltså en risky business då det inte är säkert att eventuella framtida skador ersätts. Hos IF ser det inte ut att finnas någon motsvarande begränsning.

Karenstid

När man tecknar en ny försäkring tillämpar förmodligen alla försäkringsbolag en karenstid (ofta 20 dagar) under vilken försäkringen endast gäller för vissa skador och sjukdomar. Hos vissa försäkringsbolag gäller dock ingen karens om hästen varit försäkrad i ett annat bolag innan så att det inte blir något uppehåll i försäkringsskyddet. Om försäkringsbeloppet höjs gäller dock sannolikt karens på den nytillkomna delen av försäkringen hos alla bolag.

Skadefall som påbörjats innan försäkringen trädde i kraft

Såvitt jag känner till har samtliga försäkringsbolag även en begränsning som innebär att den inte gäller för skador som har sitt ursprung i tiden innan försäkringen tecknades. Om försäkringsbeloppet höjs gäller samma begränsning för den nytillkomna delen. Jag tror personligen att betydelsen av just denna begränsning ofta underskattas. Det krävs nämligen varken att hästen har visat några som helst symptom, eller det är fråga om en och samma skada vars effekter förvärras med tiden, utan det kan räcka med ett tämligen luddigt samband för att försäkringsbolaget ska neka ersättning på den här grunden.

Jag har själv varit med om att nekas ersättning ur en hästs livförsäkring då försäkringsbolaget ansåg att det som hästen blev utdömd för (en sen- och ligamentsskada) ansågs ha samband med några pålagringar (i en annan del av kroppen) som fanns dokumenterade innan försäkringen tecknades. Jag fick visserligen rätt mot mitt försäkringsbolag, men även för mig som jurist tog det närmare ett år innan jag fick ut ersättningen och jag fick själv lägga ut pengar för att inhämta utlåtanden att använda som bevis.

Dolda-fel-försäkring – är det ett skydd mot gamla skador?

Ibland när jag påpekar ovanstående begränsningar för hästägare som vill byta försäkringsbolag så får jag invändningen att det nya försäkringsbolaget har ett skydd mot dolda fel och att det därför inte medför någon risk att byta bolag. Men vad är egentligen en dolda-fel-försäkring? Det varierar lite mellan olika försäkringsbolag, men här kommer några exempel:

Sveland har något som de kallar ersättning för dolda fel. Av villkoren framgår att det ett skydd för köpare av hästar försäkrade i Sveland, som gäller inom tre år från köptillfället. Det förutsätter dock dels att uppfödaren tecknat veterinärvårds-, liv- och användbarhetsförsäkring för fölet före 30 dagars ålder, dels att försäkringen bibehålls utan avbrott enligt försäkringen Sveland Häst Maximal eller Sveland Häst Favorit. Det krävs även att köparen har hästen veterinärvårds-, liv- och användbarhetsförsäkrad enligt Sveland Häst Maximal eller Sveland Häst Favorit vid tidpunkten som felet upptäcks.

IF har ett skydd mot dolda fel. Om du säljer en häst som är yngre än 10 år, och försäkringen varit gällande tre år eller sedan hästens födsel, gäller försäkringen på samma sätt för dolda fel som upptäcks inom tre år efter försäljningen.

Även Agria har ett skydd mot dolda fel som kallas ”Agria Extra”. Försäkringen ingår utan extra kostnad för den häst som inom 30 dagars ålder försäkras både i A1 Safe Liv och Användbarhet samt A1 Safe Veterinärvård. Agria Extra upphör om A1 Safe Veterinärvård eller A1 Safe Liv och Användbarhet avslutas.

Hos dessa försäkringsbolag tar alltså dolda-fel-försäkringarna överhuvudtaget inte sikte på situationen att en hästägare beslutar sig för att byta försäkringsbolag. Tvärtom upphör då det eventuella skydd som kan ha funnits mot dolda fel i och med bytet.

Jag har läst och hört att vissa försäkringsbolag uppger sig ta över ansvaret för skador som uppkommit innan försäkringen tecknades under förutsättning att hästen haft en motsvarande försäkring i ett annat försäkringsbolag när skadan påbörjades, men detta är inget som jag kan läsa mig till i något av försäkringsbolagens villkor. För den som överväger att byta försäkringsbolag är detta något som bör undersökas och dokumenteras skriftligen innan ett beslut fattas.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns det flera typer av begränsningar och undantag i försäkringsbolagens villkor, både i veterinärvårdsförsäkringen och i livförsäkringen och det bästa sättet att få ett heltäckande skydd är att hästen varit försäkrad sedan den är föl och att inte byta försäkringsbolag. För mig personligen är detta en mycket viktig parameter när jag ska köpa häst.

Om man ändå väljer att köpa en häst som inte varit försäkrad i ett och samma försäkringsbolag sedan föl är det läge att gå igenom det finstilta i sin försäkring riktigt ordentligt och fundera igenom om det verkligen är värt att behålla försäkringen i sin nuvarande omfattning med de begränsningar som kan finnas. Om man sedan överväger att byta försäkringsbolag får man gå igenom villkoren för den nya försäkringen lika noggrant och göra en bedömning av vilken ökad risk ett byte eventuellt innebär och ställa det mot vad man tjänar in på premien varje månad. Kanske kan det vara en god idé att lägga det som man sparat in på premien i en särskild pott som kan komma väl tillhands när försäkringsbolaget nekar ersättning.

Med vänliga hälsningar,
Ingela Holmqvist

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: