Fodervärdsavtal häst

(version 211012) Den kursiverade texten i detta dokument är anvisningar som ska raderas innan avtalet skrivs ut och signeras. Vissa rubriker är angivna inom parentes eftersom de inte alltid är nödvändiga. Även dessa parenteser ska raderas i den slutliga versionen av avtalet. Denna version av avtalet är tänkt att användas till alla typer av hästar … Fortsätt läsa Fodervärdsavtal häst